Rezervace ubytování 2020

Údaje prosím vkládejte včetně diakritiky!

Elektronická fakturace
Souhlas s ceníkem a storno poplatky *

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů


Za účelem splnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, si Vás Autokemp Frenštát pod Radhoštěm, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.


Autokemp Frenštát pod Radhoštěm zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.


Ve výše uvedených případech je Autokemp Frenštát pod Radhoštěm v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.


Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává Autokemp Frenštát pod Radhoštěm jako správce, případně její smluvní zpracovatelé automatizovaně nebo jinými prostředky. Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s ubytovacím zařízením Města Frenštát pod Radhoštěm – Autokemp Frenštát pod Radhoštěm, popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás Autokemp Frenštát pod Radhoštěm dále dovoluje upozornit na Vaše práva souvisejícími se zpracováním, a to:  • právo na přístup k osobním údajům;

  • právo na opravu osobních údajů;

  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;

  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů;