Kunčice pod Ondřejníkem

kunciceKunčice pod Ondřejníkem jsou známou rekreační oblastí Ostravska. Svahy okolních hor využívají milovníci paraglidingu. Obec je ideálním východiskem turistických cest do beskydských hor, do blízkých měst a obcí. V zimě tu jsou výborné podmínky k turistice na lyžích.

Obec leží mezi frenštátskou a frýdlantskou kotlinou, mezi horami Ondřejníkem, Radhoštěm a Kněhyní, v horském údolí převážně na úpatí Ondřejníku, je dlouhá 9 km. Má 1960 obyvatel, v období rekreace se však jejich počet zvyšuje až na 4000. Obcí prochází železniční trať Ostrava-Kojetín, vybudovaná v r. 1888. Je zde rozsáhlá síť obchodů a služeb, několik restaurací a na hranici obce beskydské rehabilitační centrum.

První zmínka o Kunčicích pochází z let 1281 – 1302 z období vlády posledních Přemyslovců.

Podle nepodložených pověstí ji z příkazu olomouckého biskupa Dětřicha založil úředník hukvaldského panství Kunz, po němž dostal i jméno (Kunzendorf, česky Kunčice). Již 100 let po založení obce tu vznikla skelná huť, kterou do své mapy Moravy zakreslil i J.A. Komenský. Později, hlavně ve 2. polovině 19. století, se tu dolovala železná ruda.

Ruský kostelík

Cennou kulturní památkou je dřevěný kostelík z 18. století, přivezený do obce v r. 1931 z Podkarpatské Rusi. Nachází se na hřbitově, ležícím na rozhraní mezi Kunčicemi p.O. a Čeladnou. Obě obce se staly již na konci minulého století místem letních pobytů ostravských obyvatel, z nichž ti majetnější si zde začali stavět stylová letní sídla. Jedním z nich byl také ředitel Báňské a hutní společnosti v Ostravě Šebela, který v roce 1928 zakoupil v podkarpatoruské vesnici Hliňance pravoslavný kostelík, který sem byl převezen a po opravě postaven.

Po rekonstrukci byl zasvěcen sv. Prokopovi a sv. Barboře. Prvním obřadem, který se zde konal, byla svatba Šebelovy dcery s hrabětem Larischem. Kostel je situován na vyvýšeném prostranství uprostřed hřbitova, který byl založen teprve nedávno. Na první pohled v architektuře upoutají tři stupňovité věže, z nichž největší je nad vstupem a nejmenší nad presbyteriem a ochoz na obvodu lodi s vyřezávanými sloupky. Uvnitř kostela je široká kruchta nesená sloupky, mezi lodí a kněžištěm se nachází původní ikonostas se třemi vchody. Na hlavním oltáři je obraz sv. Prokopa a sv. Barbory z roku 1893.

Prohlídka možná po po telefonické domluvě.

Kontakt: Eva Brišová, tel.: 556 850 145.

Kontakt: obecní úřad Kunčice p.O. tel: 556 850 154

Galerie Karla Svolinského - (ZŠ Kunčice p. O.)

Galerie Karla Svolinského byla zbudována v prostorách kunčické základní školy a v provozu je od roku 1992. Tvůrcem myšlenky zřídit ve venkovské škole galerii je výtvarný pedagog PaedDr. Zdeněk Šrubař.

Fond výtvarných děl, jehož větší část je možné si celoročně prohlédnout, pochází z darů umělců celé naší vlasti, ale také ze zahraničí. Nejštědřejší z umělců byl Karel Svolinský,prof. VŠUP v Praze, který věnoval galerii desítky svých prací provedených rozmanitými technikami, také proto s jeho svolením nese galerie jméno Karla Svolinského. Někteří ze zde zastoupených umělců se svojí tvorbou již zapsali do povědomí veřejnosti a jsou známí i v zahraničí, např. Olbram Zoubek, Oldřich Kulhánek, Jiří Kolář, Milan Knížák, Jaroslav Šerých, Kurt Gebauer, Vladimír Preclík. Zastoupeno je v hojné míře také umění regionální. Nejstarší z obrazů je dílo Jana Knebla, tato grafika nese datum 1899. Na návrh prof. Svolinského bylo zastoupení děl v galerii rozšířeno i o tvorbu Svolinského žáků, např. Jaroslava Sůry, Jiřího Boudy, Martina Strnadla, Radany Jařabáčové, Olgy Čechové, Aleny Kučerové, aj. V prostoru galerie prezentujícím ilustrace jsou zastoupena díla Stanislava Kolíbala, Markéty Prachatické, Jaroslava Popa, Zdeny Krejčové, Lumíra Ševčíka a ponejvíce Karla Svolinského.

Mladou skupinu Tvrdohlavých v galerii zastupují Stefan Milkov, Michal Gabriel a Jaroslav Róna, seskupení Tunel pak Ivan Exner, Jasan Zoubek, Eva Chmelová a Aleš Knotek. Stálá expozice slouží především k didaktickým a metodickým účelům jak pro žáky, tak pro výtvarné pedagogy z celé pobeskydské oblasti, ale i zájemcům o umění z řad široké veřejnosti. Návštěvníkům se nabízí katalog galerie a zakoupit si mohou pohlednice i pamětní listy. Pro školní výpravy je k dispozici naukový či prožitkový program, kde se formou soutěže děti seznamují s výtvarným uměním.

Mimo stálou expozici je zde během roku k vidění několik příležitostných výstav, které galerie pořádá. Převážně vystavujeme tvorbu výtvarníků regionu a dětské výtvarné práce.

Návštěvní dny: každý čtvrtek v době školního vyučování v čase od 13.00 do 15. 00 hodin. Jiný čas je možný po telefonické domluvě (556 850 117, 556 850 184).

zdroj: Turistické informační centrum Frenštát p.R.