Tarzanie - horský lanový park Ráztoka

TarzánieTrasa z lanových překážek, zavěšených na stromech ve výšce 4 - 12 m nad zemí. Lanové překážky jsou důmyslně řazeny tak, aby kombinovaly úkoly s různým stupněm obtížnosti s úkoly technickými či zábavnými. Ke zdolání trasy není zapotřebí zvláštní fyzické síly. Bezpečnost účastníků je zajištěna jistícími lany, jistícím úvazkem a přilbou. Před vstupem na první překážku Vás instruktor krátce seznámí s pravidly a způsoby jištění. Tarzanie je určená široké veřejnosti, jednotlivcům i kolektivům, sportovním klubům, zájmovým kroužkům, bezpečnostním složkám apod. Školským zařízením nabízíme využití parku zejména v rámci netradičních hodin tělesné výchovy nebo jako součást zážitkové pedagogiky. Nabízíme možnost pronájmu parku pro společenské a team-buildingové akce. Vstup na překážky není věkově omezen, pouze výška účastníka musí být minimálně 140 cm. Provoz téměř za každého počasí. www.tarzanie.cz